Dramaturgische artikelen

Dit zijn meestal praktijk gerichte teksten die kunnen helpen bij het analyseren en interpreteren van toneelteksten. Hoe analyseer je een conflict? Hoe maak je een handelingsverloop? Hoe beschrijf je een personage? Hoe segmenteer je als voorbereiding op een regie? Hoe maak je onderscheid tussen ‘story’ en ‘plot’?  Maar ook: hoe leer je spelers tekst leren?

 

 

Toneelteksten van buiten leren is voor minder geoefende acteurs vaak lastig. In dit artikel lees je over de eigen aard van toneelteksten, hoe je ze kunt benaderen en talloze tips voor het leren van teksten. Want tekst leren kun je leren. Ze zijn niet alleen waardevol voor spelers, maar zeker ook voor regisseurs, die effectief met acteurs willen om gaan.

 

Wat is het verschil tussen klucht en komedie? Hoe werkt een klucht? Wat is eigenlijk humor op het toneel? Waarom lachen mensen? Deze en soortgelijke vragen komen aan bod in dit artikel met elf (!) kanttekeningen bij het verschijnsel klucht.

 

‘Vertellende theater’ is in opkomst, maar misschien is het nooit helemaal weg geweest. Naast toneel dat een andere werkelijkheid verbeeldt – in een meer gesloten ruimte en tijd – zijn er altijd theatrale vormen geweest waarin een verteller of verteller een belangrijke rol speelt. Dit artikel beschrijft de kenmerken ervan en zet het vertellend theater in een historisch perspectief.

 

Tips voor het zoeken en vinden van nieuw toneelrepertoire.

 

Een dramaturgieconcept is een onmisbaar instrument voor een regisseur of dramaturg die van een theatertekst wil komen tot een voorstelling. Dit artikel doet uit de doeken hoe je een beschrijving maakt van het handelingsverloop, hoe je een analyse maakt van de personages, van het centrale conflict en van de structuur van het stuk. Uiteindelijk helpen deze analyses je tot het maken van een goed onderbouwde interpretatie.