Recente uitgaven

Gratis

Downloadt u teksten van deze website voor uw eigen leesplezier, of omdat u op zoek bent naar geschikt repertoire, dan is daar geen bezwaar tegen. Integendeel. Gebruikt u artikelen of tekstfragmenten voor onderwijssituaties (bijvoorbeeld bij dramaturgielessen of als oefenmateriaal) dan is dat bij kleinschalig gebruik gratis. U wordt wel verzocht om het even te melden.

Rechten

Wilt u toneelteksten opvoeren dan dient u auteursrechten te betalen.

De meeste Nederlandstalige stukken zijn uitgegeven bij De Toneelcentrale in Gouda. Sommige Friestalige teksten zijn uitgegeven door de Stuft in Leeuwarden. Indien deze uitgevers voor in de tekst vermeld staan, dient u via hen de rechten te regelen en boekjes te bestellen. Voor het overige werk dient u contact op te nemen met Auteursrechtenbureau Bredero in Krommenie.

Toestemming

Wilt u teksten publiceren, hetzij op het web of in druk, dan dient u daar vooraf toestemming voor te vragen aan de auteur.

Bibliotheken
Klik op de onderstaande namen om een link te openen in een nieuw tabblad.

• De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft het meeste van mijn toneelwerk en ook een aantal artikelen opgenomen in haar catalogus. Dat is wel ter inzage maar wordt in principe niet uitgeleend.

• Tresoar (de Provinciale Bibliotheek van Friesland) heeft ook het meeste van mijn werk. Verder zijn er in de catalogus ook documenten te vinden over mij of mijn werk (recensies, voorbeschouwingen, presentaties e.d.). Veel materiaal van Tresoar kan eventueel ook via uw lokale Openbare Bibliotheek gereserveerd worden.

• De Fryske Toanielkatalogus kan gebruikt worden om zowel ongepubliceerde als (door de Stuft) gepubliceerde Friestalige toneeltitels te vinden. De stukken kunnen vervolgens door Tresoar aan de balie worden uitgeleend (of via de OB worden besteld).

• In de NVA-Bibliotheek zijn een groot deel van mijn Nederlandstalige toneeltitels op genomen
(maar niet de meer recente). Om te lenen moet u of uw vereniging wel lid zijn.

• De Toneelcentrale in Gouda beschikt over een online catalogus.

Reacties

Heeft u vragen over opvoering, gebruik of interpretatie van mijn werk dan ben ik graag bereid die te beantwoorden. Ook als u gewoon wilt laten weten wat u er van vindt, stel ik dat bijzonder op prijs. U kunt mij een mailtje sturen via de Contact pagina.


Adressen

Auteursrechtenbureau Bredero

Valeriaanstraat 13

1562 RP Krommenie

070 6409076

stichting.bredero@xs4all.nl

www.stichtingbredero.nl

 

Toneelcentrale Gouda

0182 512726

mail@toneelcentral.nl

www.toneelcentrale.nl

 

Stuft (Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel)

Bûterhoeke 3 (Afûkwinkel)

058 2343080

g.vdwijk@afuk.nl

www.stuft.nl

www.stuft.nl

Koninklijke Bibliotheek

Prins Willem-Alexanderhof 5

2595 BE Den Haag

070 3140310