Toneelteksten

Hieronder vind je een overzicht van toneelteksten van mijn hand. De nieuwste staan bovenaan. Van sommige is ook een Friese versie. De lijst is nog niet helemaal compleet. Veel van de Nederlandse teksten in dit overzicht zijn verkrijgbaar bij Toneeluitgeverij De Centrale in Gouda. Een aantal Friestalige teksten zijn uitgegeven door de Stuft . Zie de pagina ‘ Auteursrechten en uitgeverijen ’ voor meer informatie. Via de uitgever kunnen ook de rechten geregeld worden. De teksten in dit overzicht kunnen voor eigen gebruik worden gedownload, maar de meeste kunnen niet geprint worden. Indien een stuk niet is uitgegeven kun je bij mij  een printbare versie bestellen.

Hieronder volgt een overzicht van het toneelwerk, in omgekeerde chronologische volgorde, sinds 2015.
(Klik op de titel om het verhaal te openen)

Smokkelbern integrale theatertekst in het kader van ‘De terugkeer van de Joodse Kinderen (2022)
Gebaseerd op het leven van Lea Tropp. Een vrouw keert zestig jaar later terug naar het dorp in Friesland, waar ze als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog naar toe was gesmokkeld. Het is een pijnlijke reis terug in de tijd, toen er meer gezien en gehoord werd dan begrepen kon worden. Een zoektocht naar pijn die verborgen zit tussen scherven van geluk. Zie hier het voorwoord uit het programmaboekje.

Oera Linda (openluchtspektakel over het Oera Linda Boek) (2019)
Het Oera Linda Boek zou een eeuwenoud manuscript zijn over een hoogstaande, vierduizend jaar oude Friese beschaving. Pas in 2004 kwam onomstotelijk vast te staan dat de dichter François HaverSchmidt (alias Piet Paaltjes) de voornaamste auteur was van deze beruchte falsificatie. Groteske episodes uit het boek worden vervlochten met de geruchtmakende geschiedenis van het boek, waarin drie heren een practical joke uithaalden die op tragische wijze eindigde in zelfmoord en geschonden reputaties. (lees meer)  (lês mear)

Een zee van land / In see fan lan (2017)
‘Een Zee van Land’ is een hedendaags drama van een jonge boerenzoon die verliefd wordt op de oudere kroegbazin die met haar zoontje de grote stad ontvlucht is. Wanneer zijn ouders de verhouding proberen te verhinderen moet hij kiezen tussen zijn liefde, zijn familie en zijn roeping als boer – om ze uiteindelijk alle drie te verliezen. Een theaterstuk met muziek, spektakel en tragische momenten, waarin tegelijk met innemende humor het portret geschilderd wordt van een moderne dorpsgemeenschap. (lees meer) (lês mear)

It kistje fan Roorda (historisch spektakelstuk) (2017)
Het graf van de 16e eeuwse edelman Sybrant Roorda, begraven in de kerk van Spannum, vormt letterlijk en figuurlijk het vertrekpunt van een dwaaltocht langs vier historisch locaties in dat dorp. Het in groepen verdeelde publiek ziet Roorda’s vertrek naar het hof van Karel V, zijn rol bij het optreden van Maarten Luther in Worms in 1517, een gevecht tussen de Skieringers en Vetkopers en een feestelijke  bruiloft. Rode draad is een geheimzinnig kistje van Roorda. Een heel dorp trok alles uit de kast om een speelse duik te nemen in haar eigen geschiedenis. (lês mear)

Het verloren paradijs van Ruurd Wiersma (2017)
‘Het verloren paradijs van Ruurd Wiersma’ was een voorstelling over het leven en werk van de primitieve schilder Ruurd Wiersma uit Birdaard. De voorstelling speelde zich deels af op het water (waar Wiersma als ‘melkvaarder’ had gevaren), en in zijn voormalige woonhuis, ‘Het Ruurd Wiersma museum’ in Birdaard.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is DADA (museumtheater) (2015)
In ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is Dada.’ werd het publiek meegenomen op een theatrale reis door Museum Drachten, een voormalig klooster, waar nu onder meer werk hangt van de Stijl en van Dada.  Een ontmoeting van beeldende kunst, theater en literatuur. Van kijken, luisteren en beleven. (lees meer)