Toneelteksten

Hieronder vind je een overzicht van toneelteksten van mijn hand. De nieuwste staan bovenaan. Van sommige is ook een Friese versie. De lijst is nog niet helemaal compleet. Veel van de Nederlandse teksten in dit overzicht zijn verkrijgbaar bij Toneeluitgeverij De Centrale in Gouda. Een aantal Friestalige teksten zijn uitgegeven door de Stuft . Zie de pagina ‘ Auteursrechten en uitgeverijen ’ voor meer informatie. Via de uitgever kunnen ook de rechten geregeld worden. De teksten in dit overzicht kunnen voor eigen gebruik worden gedownload, maar de meeste kunnen niet geprint worden. Indien een stuk niet is uitgegeven kun je bij mij  een printbare versie bestellen.

Hieronder volgt een overzicht van het toneelwerk, in omgekeerde chronologische volgorde, sinds 2015.
(Klik op de titel om het verhaal te openen)

Een pakje voor Signor Pandarello (NL, 2023)

Petra is nog geen twintig, maar heeft al de nodige tegenslagen gekregen: haar vriendin is er met haar vriendje vandoor, haar vader is bij haar moeder weg en van haar moeder mag ze niet op jongleerles, want er is geen geld. Dan neemt ze een baantje aan als pakjesbezorger.
Zo belandt ze in een merkwaardig gezelschap van werkeloze artiesten bij een failliet circus. Nog merkwaardiger zijn de pakjes die ze daar moet bezorgen, te beginnen bij de mysterieuze Signor Pandarello. Maar deze directeur van het circus is er niet en iedereen wacht op zijn komst om het circus te redden.
‘Een pakje voor Pandarello’ gaat over een sprookjesachtige wereld die voorbij, over fantasie en magie die nog steeds aanwezig is, al is het maar in de verbeelding. Maar ook over het omgaan met tegenslagen en het overwinnen van teleurstellingen.

Smokkelbern  (NL, 2022)
Gebaseerd op het leven van Lea Tropp. Een vrouw keert zestig jaar later terug naar het dorp in Friesland, waar ze als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog naar toe was gesmokkeld. Het is een pijnlijke reis terug in de tijd, toen er meer gezien en gehoord werd dan begrepen kon worden. Een zoektocht naar pijn die verborgen zit tussen scherven van geluk. Zie hier het voorwoord uit het programmaboekje.

Oera Linda  (openluchtspektakel over het Oera Linda Boek) (2019)
Het Oera Linda Boek zou een eeuwenoud manuscript zijn over een hoogstaande, vierduizend jaar oude Friese beschaving. Pas in 2004 kwam onomstotelijk vast te staan dat de dichter François HaverSchmidt (alias Piet Paaltjes) de voornaamste auteur was van deze beruchte falsificatie. Groteske episodes uit het boek worden vervlochten met de geruchtmakende geschiedenis van het boek, waarin drie heren een practical joke uithaalden die op tragische wijze eindigde in zelfmoord en geschonden reputaties. (lees meer)  (lês mear)

Een zee van land In see fan lan (2017)
‘Een Zee van Land’ is een hedendaags drama van een jonge boerenzoon die verliefd wordt op de oudere kroegbazin die met haar zoontje de grote stad ontvlucht is. Wanneer zijn ouders de verhouding proberen te verhinderen moet hij kiezen tussen zijn liefde, zijn familie en zijn roeping als boer – om ze uiteindelijk alle drie te verliezen. Een theaterstuk met muziek, spektakel en tragische momenten, waarin tegelijk met innemende humor het portret geschilderd wordt van een moderne dorpsgemeenschap. (lees meer) (lês mear)

It kistje fan Roorda (historisch spektakelstuk) (2017)
Het graf van de 16e eeuwse edelman Sybrant Roorda, begraven in de kerk van Spannum, vormt letterlijk en figuurlijk het vertrekpunt van een dwaaltocht langs vier historisch locaties in dat dorp. Het in groepen verdeelde publiek ziet Roorda’s vertrek naar het hof van Karel V, zijn rol bij het optreden van Maarten Luther in Worms in 1517, een gevecht tussen de Skieringers en Vetkopers en een feestelijke  bruiloft. Rode draad is een geheimzinnig kistje van Roorda. Een heel dorp trok alles uit de kast om een speelse duik te nemen in haar eigen geschiedenis. (lês mear)

Het verloren paradijs van Ruurd Wiersma (2017)
‘Het verloren paradijs van Ruurd Wiersma’ was een voorstelling over het leven en werk van de primitieve schilder Ruurd Wiersma uit Birdaard. De voorstelling speelde zich deels af op het water (waar Wiersma als ‘melkvaarder’ had gevaren), en in zijn voormalige woonhuis, ‘Het Ruurd Wiersma museum’ in Birdaard.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is DADA  (museumtheater) (2015)
In ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is Dada.’ werd het publiek meegenomen op een theatrale reis door Museum Drachten, een voormalig klooster, waar nu onder meer werk hangt van de Stijl en van Dada.  Een ontmoeting van beeldende kunst, theater en literatuur. Van kijken, luisteren en beleven. (lees meer)

De broers Rinsema. Schoenmakers op zoek naar zuiverheid  (eenakter) (2015)

In deze korte eenakter wordt iets zichtbaar gemaakt van de persoonlijke zoektocht naar zuiverheid en zeggingskracht Thijs en Evert Rinsema. (leesmeer)

Trouble in the Breiparadijs(eenakter) (2015)

‘Het Breiparijdijs’ is een kunstwerk waarin Aad en Eef zitten opgesloten. Eef houdt van breien en Aad niet. Deze mini-eenakters was oorspronkelijk een scène in de museumtheaterproductie die theatercollectief Spoonk in 2015 opvoerde in het Fries Museum in Leeuwarden.  (leesmeer)

Weg  (een mini-roadmovie in drie scenes) (2014)

Jenny, 17 jaar, ziet er slecht uit en is nerveus. Ze is ontsnapt uit een jeugdinrichting en probeert een vrachtwagenchauffeur te verleiden voor een lift naar het buitenland. Eenmaal in de auto raakt ze verstrikt in een web van leugens. (lees meer)

U bent mijn vaderJo binne myn heit (plattelandskomedie) (2014)

U bent mijn vader speelt zich af in een kerk. Tijdens een doopplechtigheid met de voorname familie Gerlsma wijst een onbekende vrouw Willem Gerlsma aan als vader. Als hij het niet is wie dan wel. Terwijl de kosteres (evt. dominee) de mensen door de tijd loodst, gaat haar dochter op zoek naar de ware vader. Er is, behalve een doop, een begrafenis, een bijna mislukt huwelijk een een verkeerd begrepen gedicht voor nodig om toch tot een soort ‘happy end’ te komen. ‘U bent mijn vader’ is een liefdevol portret met een knipoog van een voorbij platteland, waarin ieder zijn plek had, maar sommigen niet

De krentenkakker De krintekakker (vrije bewerking van De Vrek van Molière) (2014)

Haye Pokkelijn is weduwnaar en zo gierig als een krent. Hij gunt zijn kinderen niets en als hij zelfs met het liefje van zijn zoon wil trouwen, treft die hem op zijn zwakste plek. Plaats van handeling in deze vrije bewerking van een tragische klucht van Molière is nog steeds het Parijs van de 17e eeuw, maar dan doordrenkt met verwijzingen naar de hedendaagse krediet- en consumptiemaatschappij. In een klucht kan dat.

Doe jij het licht uit  – Dochsto it ljocht út (tragikomedie)(2013)

Drie vriendinnen van rond de vijftig hadden ooit een plan om later, samen met hun partners, in één huis te gaan wonen om zo de ouderdom te overleven. Carola is inmiddels gescheiden. Stefanie heeft een moeizame relatie met een architect, die uiteindelijk wel het droomhuis ontwerpt. Jessica de drijvende kracht achter het plan, piekert in bed of het allemaal wel zal lukken. Dan krijgt haar man een ongelukje. En bij de presentatie van de maquette loopt er nog veel meer mis. (leesmeer)   (lêsmear)

De bugattie connectieDe bugatti konneksje (filosofische klucht) (2010)

Aan de rand van een afgrond wordt een alternatief kuuroord gerund door twee broers. Die lijken daar niet vrijwillig te zitten. Ze voelen zich de gevangene van de eigenaar, een mysterieuze Heer Visser, die na een aanrijding met de Noorderzon vertrokken is en die hen kennelijk heeft opgedragen om het kuuroord voor hem te beheren. (leesmeer)  (lees meer ) (lêsmear)

Bergaf (jongerentoneelstuk) ( 2007)

Een groepje jongeren heeft genoeg van de sleur van het bestaan. Een vreemde jongen van buiten verleidt hen om met alles te breken en er samen van door te gaan, het avontuur tegemoet. Met de auto vertrekken ze naar Frankrijk om daar een berg te beklimmen. Het wordt een tocht vol beproevingen, spanning en verraad. (leesmeer)

Op zoek naar zusje (familietheater) (2006)

Zusje heeft geen zusje, maar ze wordt Zusje genoemd omdat ze altijd zo zeurt om een zusje. Zelfs ’s nachts droomt ze ervan. De Droommeester die in ieders dromen aan de touwtjes trekt weet daar wel raadt mee en geeft haar een zusje cadeau. Toch kan Zusje met dromen geen genoegen nemen. Als haar moeder een haar ‘van haar’ ontdekt op het jasje van haar vader, meent ze dat ze op het spoor heeft. (leesmeer)

Nergens niet om (bewerking van ‘Much ado about nothing’ van Shakespeare)  (2005)

De officier Benedict moet niets hebben van vrouwen en al helemaal niet van de scherpe tong van Beatrice, die van haar kant ook niets moet weten van mannen. Een list lijkt beide uitersten toch tot elkaar te brengen, maar voor het zover is wordt de romance van een jonger koppel door laster ernstig verstoord. Een kluchtige burgerwacht zorgt voor de ontknoping in deze spitse komedie. (leesmeer)

Komen en gaan (2004)

Komen en gaan bestaat uit vier afzonderlijke eenakters, die tezamen ook als vierluik gespeeld kunnen worden. Allemaal gaan ze over mensen die rakelings langs elkaar scheren, zonder dat ze erin slagen om elkaar vast te houden of samen verder te gaan. Dit thema krijgt op uiteenlopende wijze vorm. (leesmeer )

Koos droom ( een hommage aan het publiek ) (2003)

‘Koos’ Droom’ is een hommage aan èn een confrontatie met het publiek. In de zaal zit het publiek op een oplopende tribune, met daarvoor een groot, ouderwets toneelgordijn. Het toneel achter dat gordijn bestaat uit een identieke tribune, met daarop ongeveer evenveel spelers als dat er toeschouwers zijn vòòr het gordijn. Zodra het doek opengaat wordt het publiek dus met een ‘spiegel’ geconfronteerd: het kijkt als het ware naar zijn eigen evenbeeld. De setting is de pauze van een amateurtoneelvoorstelling. (leesmeer)

Hoe groots was Pier Hoe grutsk wie Pier? (jongerenmuziektheater) (2002)

‘Hoe groot was Pier?’ – of op z’n Fries: ‘Hoe grutsk wie Pier?’ – vertelt het verhaal van de bekende Friese volksheld Grutte Pier (Grote Pier) uit Kimswerd. Nadat plunderende soldaten hem beroofd hadden van have en goed voerde hij als ‘admiraal van de Zuiderzee’ met zijn lotgenoten een hopeloze strijd tegen Bourgondiërs en Hollanders. Het was de tijd van Karel V, nog vóór de tachtigjarige oorlog. Geen één slag verloor de reus Pier, maar de vrijheid van Friesland kwam geen stap dichterbij. (leesmeer)  (lêsmear)

In de Jungle van Borneo (toneelstuk voor jongeren)

Dol (dooltocht door het leven) (2001)

‘Dol’ gaat over de zoektocht van drie mensen met een geestelijke stoornis: een oudere vrouw die depressief is geworden na de dood van haar man, een jong meisje dat vanwege traumatische ervaringen in haar jeugd lijdt aan wat men vroeger een ‘meervoudig persoonlijkheidssyndroom noemde’ en een schizofrene jongeman. Vanuit de hemel worden ze gadegeslagen door een wrede engel, die ons uitnodigt hen te bekijken en die zelf in verschillende gedaantes optreedt temidden van hun verwarring. Deze tekst is geschreven en opgevoerd in opdracht van de GGZ Friesland. (leesmeer )

Het moet toch een keer (eenakter voor jongeren) (1999)

Een zomeravond, laat. Aan de voet van de IJsselmeerdijk staat een bestelautootje van ‘Vleesboetiek De Haan’. Jenny vindt dat het hoog tijd wordt dat ze ‘het’ nu een keer doet. Al haar vriendinnen hebben het al gedaan. Daarom heeft ze Harry meegenomen uit de disco. Harry werkt bij de slager en heeft ervaring. Maar nu het is zover is weet Jenny het niet meer zo zeker.  (leesmeer)