April 2022

De voorstellingen van Smokkelbern die in april en mei van dit jaar in Friesland en Amsterdam te zien zijn, zijn helaas niet gebaseerd op de tekst die ik daarvoor geschreven had. Die oorspronkelijke tekst was wel gevolgd door de eerste regisseur – tot de voorstelling twee weken voor de première  in maart 2020 vanwege de corona-uitbraak geannuleerd moest worden. Na bijna twee jaar wachten, herprogrammeren en herfinancieren moest in december 2021 onverwacht een nieuwe regisseur worden aangetrokken. Door een eigenhandige, ongeautoriseerde bewerking van de oorspronkelijk tekst kan ik mijn naam niet langer aan de voorstelling verbinden. Het schrijven van Smokkelbern was ook voor mijzelf een intensieve zoektocht en er zijn weinig stukken die mij zo aan het hart gaan als dit. Dat het na al die jaren en al die inspanning zo moest lopen spijt en raakt mij meer dan ik hier zeggen kan.

De oorspronkelijke tekst van Smokkelbern is gratis te downloaden in de map Toneelteksten.

 

Maart 2022

Na twee jaar uitstel gaat het nu toch eindelijk plaats vinden: de voorstelling SMOKKELBERN!

Ik schreef de tekst voor deze voorstelling op basis van het levensverhaal van Lea Tropp die als vierjarig meisje tijdens de jodenvervolging van Amsterdam naar Friesland werd gesmokkeld. Het is een verhaal dat mij om meerdere redenen erg aan het hart gaat en ik ben ontzettend blij dat de voorstellingen nu toch nog door kunnen gaan – in de plaatsen zelfs die op de smokkelroute zo’n belangrijke plek hebben gespeeld. 
 
Hier en daar wordt ook wat Fries gesproken in de voorstelling, maar dat is voor iedereen makkelijk te volgen.
In bijgaande flyer vindt u meer informatie over het verhaal, de data, de speelplekken en over het bestellen van kaarten. 
 

Op 25 mei 2018 was de voorstelling ‘Het verloren paradijs van Ruurd Wiersma’ in première gegaan. Het publiek gaat in een praam van Aldstjerk naar Birdaard, waar van de melkvaarder en naïeve schilder Ruurd Wiersma een klein museum is. De tekst is van mijn hand; de regie is van Karin Idzenga. Voor de recensies zie: ruurdwiersma.nl/ruurd-wiersma-experience . En kijk dan onder aan de pagina.

Op 20 oktober 2018 was de uitreiking van de Gouden Gurbes in de Harmonie in Leeuwarden. Snakkerburen won de prijs voor de beste voorstelling met In see fan lan’. Ook Spannum viel in de prijzen met het door mij geschreven stuk ‘It kistje fan roorda’ voor de beste vormgeving. Lees hier het juryrapport.

Op 16 juli 2018 was de laatste voorstelling van ‘In see fan lan / Een zee van-land in de dorpstuin van Snakkerburen. Gemist?  Jammer, maar geen nood. Je kunt de Nederlandse of de Friese tekst downloaden en nalezen. Zie onder Toneelteksten.

Op YouTube is inmiddels ook een registratie van de voorstelling te bewonderen. Voor foto’s en meer informatie over deze productie in de regie van Wouter Daaane zie www.iepenloftspulsnakkerbuorren.nl.

Voor ‘Griene Sjippe’ schreef ik de korte eenakter Nachtvader’. Tijdens een nachtelijke, eenzame autorit voert een man sprekken met zijn overleden vader. Zelfs opa bemoeit zich ermee. De werkelijkheid ontspoort – tot een bekeuring voor het niet rijden volgens de voorschriften.  De tekst zal op deze website worden gepubliceerd zodra de nieuwste voorstelling van Griene Sjippe in 2018 in première is gegaan. Alle voorstellingen spelen in garages want auto’s en autorijden spelen een centrale rol.