Op 25 mei 2018 was de voorstelling ‘Het verloren paradijs van Ruurd Wiersma’ in première gegaan. Het publiek gaat in een praam van Aldstjerk naar Birdaard, waar van de melkvaarder en naïeve schilder Ruurd Wiersma een klein museum is. De tekst is van mijn hand; de regie is van Karin Idzenga. Voor de recensies zie: ruurdwiersma.nl/ruurd-wiersma-experience . En kijk dan onder aan de pagina.

Op 20 oktober 2018 was de uitreiking van de Gouden Gurbes in de Harmonie in Leeuwarden. Snakkerburen won de prijs voor de beste voorstelling met In see fan lan’. Ook Spannum viel in de prijzen met het door mij geschreven stuk ‘It kistje fan roorda’ voor de beste vormgeving. Lees hier het juryrapport.

Op 16 juli 2018 was de laatste voorstelling van ‘In see fan lan / Een zee van-land in de dorpstuin van Snakkerburen. Gemist?  Jammer, maar geen nood. Je kunt de Nederlandse of de Friese tekst downloaden en nalezen. Zie onder Toneelteksten.

Op YouTube is inmiddels ook een registratie van de voorstelling te bewonderen. Voor foto’s en meer informatie over deze productie in de regie van Wouter Daaane zie www.iepenloftspulsnakkerbuorren.nl.

Voor ‘Griene Sjippe’ schreef ik de korte eenakter Nachtvader’. Tijdens een nachtelijke, eenzame autorit voert een man sprekken met zijn overleden vader. Zelfs opa bemoeit zich ermee. De werkelijkheid ontspoort – tot een bekeuring voor het niet rijden volgens de voorschriften.  De tekst zal op deze website worden gepubliceerd zodra de nieuwste voorstelling van Griene Sjippe in 2018 in première is gegaan. Alle voorstellingen spelen in garages want auto’s en autorijden spelen een centrale rol.